Geloof in de zaak

Plateau, vereniging voor zakelijke dienstverleners

Plateau is de vereniging voor eindbeslissers en zelfstandig bevoegde accountmanagers in de zakelijke dienstverlening in de regio Eindhoven. Plateau is betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen. De vereniging is een inspiratienetwerk en platform waar zakelijke dienstverleners elkaar op aangename wijze treffen. Plateau biedt behalve de mogelijkheid kennis uit te wisselen tevens de mogelijkheid tot netwerken; in een informele sfeer leren de leden elkaar daadwerkelijk kennen.