Geloof in de zaak

Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit leden afkomstig uit verschillende branches binnen de zakelijke dienstverlening. Zij worden gekozen door de leden op voordracht van het bestuur.