Geloof in de zaak

Terugblik

20 september 2011 - Een klimaatneutraal ei bij Rondeel in Wintelre

Informatie over de bijeenkomst

Vandaag was Plateau in de regio op bedrijfsbezoek. We bezochten de firma Rondeel in Wintelre. In het hartje van De Kempen ligt de prachtige 2e Rondeel stal van Paul en Els van den Berk.
In september 2010 werd gestart met de bouw van Rondeel. Amper 5 maanden later werd het bedrijf – met als naam De Berkhoeve – officieel geopend.


Algemeen directeur Ruud Zanders hield een sterk en goed betoog over zijn bedrijf. De Plateau-leden waren gefascineerd door de theorie en opzet van het bedrijf.
 

Het Rondeel is een uniek huisvestingsconcept voor leghennen. Het concept is ontstaan uit een onderzoek van Wageningen Universiteit, genaamd Houden van Hennen, waarbij gezocht is naar een duurzame toekomst voor de legpluimveehouderij. Het onderzoeksteam heeft gekeken naar de spanningsverhoudingen tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen, behoeften van de leghen en een ideale werkomgeving voor de pluimveehouder. Vanuit deze diverse invalshoeken is er een pakket van eisen opgesteld, waarmee nieuwe vormen van leghennenhouderij zijn ontworpen.
Rondeel is helemaal gericht op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Vele facetten zijn hierin meegenomen: dierenwelzijn, milieu, landschappelijke inpasbaarheid, inkomen voor de pluimveehouder, voedselveiligheid.
 

Na de rondgang door het bedrijf wachtte de Plateau-leden een goed verzorgd buffet. Uiteraard waren er eieren uit het Rondeel-concept verwerkt in dat buffet. Ook kon men genieten van heerlijk gebraden kippevlees.

Het verslag


De foto's