Geloof in de zaak

Terugblik

23 januari 2012 - Nieuwjaarsreceptie 2012

Informatie over de bijeenkomst

Deze keer had het bestuur van Plateau ervoor gekozen om zo ver mogelijk in januari de gebruikelijke Nieuwjaarsbijeenkomst te plannen. Ook nu weer in ’t Stadspaviljoen te Eindhoven.

De opkomst was goed. Wellicht had dat te maken met het feit dat het bestuur ook de volgende stappen zou presenteren, welke waren aangekondigd op de ingelaste bijeenkomst van Plateau op dinsdag 13 december 2011. Daarin werd door de aanwezige leden heel duidelijk gekozen voor een Plateau optie 1-model.

Tijdens de opening van de bijeenkomst stond het bestuur stil bij de afwezigheid van de voorzitter, Mirjam Bodewes. Zij is ruim een half jaar uit de roulatie vanwege ernstige gezondheidsproblemen. Het bestuur heeft regelmatig contact met de voorzitter o.a. via de secretaris. Op dit moment zit ze volop in een behandelcircuit en kent ze wisselvallige dagen. Uiteraard doet het haar goed als ze af en toe een kaartje of een mailtje mag ontvangen.

Bestuurslid Han Gasseling presenteerde, namens het voltallige bestuur, het nieuwe beleid:
- Elk lid wordt gescreend – passend bij de doelgroep Plateau;
- Nieuwe leden worden vooral geballoteerd door het bestuur;
- Er wordt meer inbreng gevraagd en gecreëerd voor de leden;
- Het lidmaatschap geldt steeds voor 3 jaar;
- Afgevaardigden van de bedrijven zijn beslissers op managementniveau;
- Vrijetijdskleding – stropdassen af en geen kostuums;
- Je moet minimaal 4 van de 6 georganiseerde bijeenkomsten aanwezig zijn;
- De contributie loopt op in 2012 naar €  650, = en 2013 naar €  700, = p.p.;
- Voor elke bijeenkomst kan eventueel een aanvullende eigen bijdrage worden gevraagd;
- Introducés zijn toegestaan, maar worden vooraf gescreend door het bestuur;
- De toekomstige activiteiten nemen meestal een aantal uren van de middag en avond in beslag;
- Er wordt nadrukkelijk tijd ingeruimd om elkaar beter te leren kennen;
- Het bestuur en de programma commissie Plateau gaan op in één bestuur.

Daarna presenteerde Daan Lammers, als kandidaat-bestuurslid, de opzet en de conceptprogrammering voor 2012.
In totaal zijn er in 2012 7 bijeenkomsten, inclusief deze Nieuwjaarsbijeenkomst. Opmerkelijk is het gegeven dat we nagenoeg alle keren per bus op pad gaan:
1. Agio Cigars in België;
2. Algemene ledenvergadering in Nederland;
3. Floriade Venlo;
4. Zeilen op het IJsselmeer;
5. Solextour Eindhoven door de slimme en Bourgondische regio;
6. Plateau Congres.

De leden hebben waardering voor de wijze waarop het huidige bestuur doorpakt met het nieuwe beleid. Dat geeft Plateau toekomst!
Het glas werd vervolgens geheven op de voorzitter, Mirjam Bodewes en op Plateau!

Op de foto’s krijgt u een indruk van de Nieuwjaarsbijeenkomst.

Het verslag

Tijdens de bijeenkomst heeft u kennis kunnen nemen van onderstaande presentaties:

 

Klik hier om de presentatie "Nieuw vastgesteld beleid Plateau 2012" te bekijken

 

Klik hier om het Programma 2012 te bekijken

 

De foto's