Geloof in de zaak

Terugblik

22 november 2012 - Algemene ledenvergadering

Informatie over de bijeenkomst

Inmiddels zijn we in een meer dan beslissende fase van Plateau Eindhoven terecht gekomen. Sterker nog: het bestuur heeft al een duidelijk besluit over de toekomst van Plateau genomen! Daar wil het bestuur graag met u, de leden, over spreken.

Plateau Eindhoven heeft een nieuwe koers gevaren, conform de keuze die we met elkaar hebben gemaakt op 13 december 2011. De programmering voor 2012 mag er zijn: afwisselend, interessant, avonturistisch, inhoudelijk, leerzaam en gezellig. Die leden die er waren, hebben alleen maar positieve kritieken geuit. Vaak alleen maar lovende woorden gebezigd.

MAAR TOCH: we hebben te maken met een teruglopend ledenaantal, een afnemend aantal deelnemers aan de activiteiten. Daarnaast teren we in op het eigen vermogen.

Conform de vooraankondiging op 27 september van dit jaar, staat er een najaarsledenvergadering gepland op:
 

Datum:       donderdag 22 november 2012
Locatie:      ’t Stadspaviljoen – Alb. Thijmlaan 1 te EINDHOVEN
Aanvang:    17:30 uur
 

Er is deze keer geen buffet gepland.

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening en vaststelling van de agenda.
2. Mededelingen.
3. Het verslag van de voorjaarsledenvergadering d.d. 24 april 2012.
4. De visie van het bestuur en het besluit over Plateau Eindhoven.
5. Vaststellen vervolgstappen.
6. De rondvraag en sluiting.

Het verslag

Het verslag van deze ledenvergadering vindt u bij bestanden. (nadat u bent ingelogd)