Geloof in de zaak

Terugblik

28 januari 2013 - Nieuwjaarsbijeenkomst

Informatie over de bijeenkomst

De Nieuwjaarsbijeenkomst van Plateau vond deze keer plaats bij Restaurant Brasserie Dimples op Golfcentrum Best. Dat bleek een prima keuze te zijn: ruime parkeergelegenheid, een mooie entree, geweldige verzorging, culinair genieten en alles in een gezellige ambiance.

Het verslag


Na een gezellige 1e  ontmoeting van de aanwezigen hield aankomend voorzitter, Jop Reijnders, een duidelijke presentatie, waarin hij het beleid en de activiteiten voor 2013 schetste. Naast een 7-tal formele bijeenkomsten zal Plateau ook een aantal informele bijeenkomsten organiseren. Leden gaan elkaar meer ontmoeten, gaan meer inhoudelijk met elkaar aan de slag en zullen een aantal benefits mogen krijgen. Dit alles volgens het zgn. propellermodel. Toine v.d. Oetelaar gaf een nadere toelichting op de informele bijeenkomsten en benefits. Bijvoorbeeld deelname aan Cultuur & Bedrijf, Businessclub PSV en Golf/business arrangement Golf Best.
Zie verder ook de PowerPoint Nieuwjaarsbijeenkomst Plateau. (op afgeschermde gedeelte bij documenten).

Vanuit de denktank wordt voorgesteld om het nieuwe bestuur als volgt te formeren:
Jop Reijnders (voorzitter) – Joost Wasser (kennisoverdracht) – Toon van den Nieuwenhof (algemeen bestuur) – Toine van den Oetelaar (commercie) – Jean-Paul van Oijen (activiteiten) – Daan Lammers (activiteiten) – René van Luytelaar (secretariaat).

Precies om 1 seconde voor 19:00 uur waren beide heren klaar met hun presentatie en konden we naar de TV overschakelen. De aanwezige leden en hun partners hebben een uniek moment samen beleefd: Hare Majesteit De Koningin maakte immers om 19:00 uur haar aftreden bekend. Dat betekent dat we samen geschiedenis hebben geschreven tijdens onze Nieuwjaarsbijeenkomst.

Het 3-gangendiner was goed verzorgd. De tafelschikking was zo georganiseerd dat we in wisselende samenstelling elke gang beleefde.

Het jaar is goed opgestart.
________________________________________

De foto's