Geloof in de zaak

Terugblik

24 april 2014 - Algemene Ledenvergadering in combinatie met karten en een BBQ, locatie de Lansard

Informatie over de bijeenkomst

Meer informatie betreffende het programma volgt spoedig. Aanmelden kan via info@plateaueindhoven.nl