Geloof in de zaak

Terugblik

5 oktober 2018 - Weekend Utrecht

Informatie over de bijeenkomst

Weekend Utrecht

Vrijdag 5 oktober einde van de middag vertrek met de trein naar Utrecht. Avondprogramma, borrel en diner. Hierna een vrij programma. 

Zaterdag 6 oktober na het ontbijt, vertrek naar het Spoorwegmuseum voor een bezoek en rondleiding. Hier een afsluitende lunch, einde van de middag aankomst in Eindhoven.

Het verslag

Vrijdag 5 oktober jl. hebben wij de deelnemers aan het weekend Utrecht ontvangen bij het vernieuwde stationsrestauratie op het Centraal Station Eindhoven. Na een drankje genuttigd te hebben, de trein genomen naar Utrecht. Het avondprogramma vond plaats bij restaurant San Siro. Een culinaire en gezellige avond, met goede gesprekken en bovenal veel lol. Na het diner was er een vrij programma. De volgende ochtend hebben we gezamelijk ontbeten. Na het ontbijt zijn we naar het Spoorwegmuseum gewandeld. Hier kregen we van een enthousiaste vrijwilleger van het museum een rondleiding. We werden aangenaam verrast door het verhaal, de treinen en het museum zelf. Na de rondleiding was er nog gelegenheid om zelf het museum verder te verkennen. De afslutiende lunch werd genuttigd bij het museum. Hierna de trein weer terug naar Eindhoven.

De foto's